Hà nội:0979588724

Quảng Trị:0986503243

Đà Nẵng:0971637272

Cầu nâng 2 trụ cao cấp

Giới thiệu

Danh mục các loại cầu nâng 2 trụ cao cấp, có nhiều tính năng vượt trội:
- Sức nâng lớn hơn 4.5  tấn, kết cấu vững chắc
- Một số loại cầu nâng có chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE)
- Điều khiển cóc hãm bằng điện hoặc giật cóc 1 bên

Template file javascript/product_category - folder: /var/www/html/congtytruongsa.vn/public_html/template/template2020/layout/javascript/product_category.html chua duoc tao. Vui long vao admin de tao!