Đang tải... Vui lòng chờ...
DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy ra vào lốp xe máy

Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe

Máy chẩn đoán ô tô

Súng xiết bu lông

Mỡ bôi trơn hỗ trợ tháo lắp lốp

 
 
Kết nối với chúng tôi

   

Thiết bị kiểm tra đèn pha LOOK OPT

Mã sản phẩm:
LOOK OPT
Nhà sản xuất:
HPA (Italy)
Số lượng :


NHD-1050  Semi -automotive  Head light  T ester  is suitable  for  manual  adjustment  and  inspection  of automotive  headlight  height.  Equipped  with  micro-processor,  high  brightness  LED  display  interface,  the angle,  light  intensity  and  light  height  can  be  display
digitally .
Measurement and adjustment are operated easily with  high-brightness  deviation  indication,  standard  RS232 communication  port.  The  instrument  is  equipped  with light-shape  observation window, and the light-shape  of the low  beam can be projected on the screen. The low beam can be measured manually.  Software calibration is  provided.  Laser  alignment  is  alignment  of  the vehicle being tested.
The  instrument  is  very  suitable  for  use  in  vehicle inspection stations, repair and maintenance garage.
 
Measuring Range:
Light Intensity: 0 ~ 120,000cd
Deviation of Optical  Axis:
Up 1o 30’   Down 2o 30’
Left 2o 30’  Right 2o 30’
Inspection Height:  500~1300mm
Inspection Distance:  1m
Measurement Accuracy
Luminous Intensity:  ±10%
Optic Axis Devi ati on:  ±15'
Power Supply:  AC220V ±10% 50Hz ±1Hz
Weight :60Kg
Dimension: mm(W)  1,250mm(H)  550mm(D )

 


Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm: